Životnímu poradenství - výkladu Tarotu, se věnuji již 28 let. Specializuji se především na vztahy, ale s klienty řeším jakoukoliv oblast jejich života. Práci, kariéru, vztahy v rodině, na pracovišti, investice, soudní pře atd. Používám k práci Crowley Tarot, což je jeden z nejpropracovanějších "věšteckopsychologických" systémů. Používal ho i známý psycholog C. G. Jung... a taky mu nikdo neříkal kartář.

Prostřednictvím tarotové symboliky se klient snadno identifikuje s archetypy, neboli obrázky, které Tarot obsahuje. Je to lepší, než koukat na prázdný stolek :-) Pracuji tak, že nejprve mluvím sama, aby klient věděl, že jsem v obraze, že vidím do jeho životní situace, nevyzvídám, říkám, co cítím. Pak společně rozebíráme otázky, dokud nedosáhneme řešení daných problémů. Mám dar, intuici, začne se mi skládat obraz předpokládané budoucnosti. Pokud vidím překážky nebo neustále se opakující vzorce chování, které klientovi brání se posunout v životě, upozorním na ně.

Osud neni pevně daný, máme svobodnou vůli a tou si můžeme měnit Osud. A mně jde o to, aby se klientův Osud změnil k lepšímu. Aby pochopil, co má ve svém životě změnit, aby se mu nedělo to a to. Já sama jsem se se ctí vypořádala s velmi těžkými překážkami, právě proto mohu radit a pomáhat zharmonizovat klientův život. Dokud nesplníme úkoly - překážky, které jsme v životě dostali za úkol, budou se nám stále vracet a pak se náš život změní v začarovaný kruh, stagnujeme a potkáváme ty samé nepoužitelné životní partnery, špatnou práci atd. Překážky jsou od toho, aby se překonávaly, prostě si jimi musime projít a pokud je zvládneme, Osud-Vesmír... nám je už do cesty nikdy nepošle. Jsem tedy jakýsi průvodce, mohu vám poradit, ale Osud si musite změnit sami. To byl prapůvodní účel věštby - poradit a nasměrovat klienta k proudu harmonie, štěstí a spokojenosti.

Nikdy nevnucuji klientovi svoji vůli a vše co se řekne u mě, u mě také zůstane. Zachovávám zpovědní tajemství. Pokračuji v tradici moudrých žen, neboli čarodějek, které byly o svoje postavení v průběhu tisíciletí a o své výsady připraveny a pronásledovány mužskými náboženstvími.

Jsem věřící, ale věřím v Matku přírodu a Vesmír, jako nejvyšší přirozenou autoritu. Klientela se mi vrací a proto mám i dobrou. Pokud mě někdo kritizuje, buď je to konkurence, nebo člověk, který u mě nikdy nebyl, nebo kdo nepochopil, že já cestu pouze ukazuji, ale kráčet už po ní musí každý sám.